* 762 : బాగ్దాద్‌ నగరం స్థాపించబడింది.
* 1896 : సంస్కృతంలో మహాపండితుడు, ఆర్యసమాజ స్థాపకుడు, వైదికధర్మ ప్రచారకుడు పండిత గోపదేవ్‌ జననం. (మ.1996).
* 1947 : అమెరికన్‌ దేహదారుఢ్యకుడు, నటుడు, మోడల్‌, వ్యాపారవేత్త ఆర్నాల్డ్‌ స్క్వార్జెనెగర్‌ జననం.
* 1931 : కథకుడు, కవి, రంగస్థల కళాకారుడు, బుర్రకథ గాయకుడు పులికంటి కృష్ణారెడ్డి జననం. (మ.2007).
* 1939 : ప్రముఖ వైద్యనిపుణుడు, సంఘ సేవకుడు, ప్రముఖ రచయిత గోపరాజు సమరం జననం.